ถามแพทย์

 • กินยาคุมกำเนิดแบบ 28 เม็ดทุกวัน ตอนนี้กินเม็ดที่ 5 ของแผงที่ 2 แล้วมีเพศสัมพันธ์ จะตั้งครรภ์ไหม

 •  Roddy
  สมาชิก
  เริ่มกินยาคุมครั้งแรก กินพรีม 28 คะ กินแผงแรกไม่มี พสพ กับแฟนเลย พอขึ้นแผงที่สอง กินได้ 5 เม็ด แล้วมี พสพ กับแฟนแบบไม่ได้ป้องกันอย่างอื่นร่วมด้วย จะตั้งครรภ์ไหมคะ กินตรงเวลาตลอดคะ ไม่มีลืม กินเม็ดแรก ของแผงแรก ตอนมีประจำเดือนวันแรกเลยคะ ละก็กินตลอดไม่มีลืม กินตรงเวลาตลอด
  Roddy  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ jvsjnlsn

  การใช้ยาคุมแบบแผงรายเดือน 28 เม็ดนั้น ควรเริ่มใช้ภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน เพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้ทันทีตั้งแต่เม็ดแรก และให้กินติดต่อกันทุกวันจนยาหมดแผง คลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 ชั่วโมง และเมื่อกินหมดแผง ให้กินยาแผงใหม่ต่อโดยทันที หากทำได้ดังนี้ประสิทธิภาพของยาจะต่อเนื่อง และประสิทธิภาพของยาคุมชนิดนี้อยู่ที่ประมาณ 95-99% โอกาสตั้งครรภ์จึงมีได้น้อยมากๆ

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา หากแผงที่สองเป็นการกินต่อแผง กินติดต่อกันได้ 5 เม็ด น่าจะสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัย และโอกาสตั้งครรภ์ก็มีได้น้อยมาก

  แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่หมดยาแผงที่ 2 ใน 21 เม็ดแรกนั้น ควรสังเกตประจำเดือนที่ควรจะมาในช่วงกินยาเม็ดแป้ง 7 เม็ดสุดท้ายอีกครั้งค่ะ หากไม่มา ควรตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีการตั้งครรภ์ด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะที่ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ ถ้าไม่ตั้งครรภ์จริง จึงค่อยเริ่มยาคุมแผงถัดไป