ถามแพทย์

  • เด็ก 1 ขวบ 3 เดือน ทรายเข้าตา ไปคลินิคได้ยาป้ายมาแล้ว จะเป็นอะไรไหม

  • ทำไงค่ะไปคลีนิคมาแล้วก้ให้แต่ยากินยาป้าย เป้นมา5วันแล้วคะ

    คุณ พี้ กานต์

    ทรายอาจยังคงหลงเหลืออยู่ได้ครับ  ต้องล้างด้วยน้ำเกลือแรงๆ ครับถึงจะออกหมดได้     ถ้าทรายหลงเหลือ ลูกคุณจะมีลักษณะอาการ คือ ตาจะแดง มีขี้ตาเปรอะและน้ำตาไหลตลอดวลา  

    คำแนะนำ ควรไป รพ ใหญ่ๆที่มีจักษุแพทย์  แพทย์จะส่องด้วย Slit Lamb จะได้ให้รายละเอียดได้ถูกต้อง