ถามแพทย์

  • ถ้าเราไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลย เรามีโอกาศมีโรคไหม

  •  Phoopa Khengpimol
    สมาชิก
    ตามหัวข้อเลยครับหมอเรามีโอกาศมีโรคไหมครับ

    สวัสดีครับ คุณ Phoopa Khengpimol

    หากไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ก็คงไม่มีโอกาสติดโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับ  เพราะโดยปกตินี้ โรคเหล่านี้จะแพร่จากคนสู่คน ผ่านทางเยื่อบุผิวภายใน  คงไม่สามารถแพร่ผ่านทางอากาศได้ครับ