ถามแพทย์

 • ถ้าฉีดวัคซีนHPVสามารถฝังยาคุมได้ไหม?

 •  Mu lin
  สมาชิก
  ถ้าฉีดวัคซีนHPVสามารถฝังยาคุมได้ไหม คือตอนนี้อายุกำลังจะ20แล้วเลยคิดจะวางแผนการคุมกำเนิดโดยการฝังยาคุมแต่อยากสอบถามว่าถ้าเราเคยฉีดวัคซีนHPVมาแล้วเราสามารถฝังยาคุมได้ไหมหรือไม่จำเป็นต้องฝัง

  สวัสดีค่ะ คุณ Mu lin,

                      การที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV vaccine) มาก่อน ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฝังยาคุมกำเนิดค่ะ ดังนั้น สามารถที่จะฝังยาคุมได้ หรือสามารถที่จะใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นๆ ได้ทุกชนิด หากไม่มีข้อห้ามอื่นๆ ในการใช้วิธีคุมกำเนิดเหล่านั้น

                     ทั้งนี้ การฝังยาคุมกำเนิด ก็เพื่อใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ก็เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ดังนั้น การฉีดวัคซีนจึงไม่ได้มีผลในการป้องกันการตั้งครรภ์ ดังนั้น หากต้องการคุมกำเนิด ก็ต้องหาวิธีคุมกำเนิดต่างๆ อยู่ดีค่ะ หากไม่คุมกำเนิด ก็ย่อมมีโอกาสตั้งครรภ์ค่ะ