ถามแพทย์

 • ถ้าฉีดยาคุมอยู่ มีเพศสัมพันธ์และหลั่งใน ต้องกินยาคุมเฉินไหม

 •  Ariya
  สมาชิก
  ถ้าฉีดยาคุมอยู่แล้ว เกิดการหลั่งในต้องกินยาคุมเฉินอีกไหมค่ะ จะเลี่ยงท้องไหมค่ะ 😅
  Ariya  Ariya
  สมาชิก
  *เสี่ยงท้องไหมค่ะ

   สวัสดีค่ะ คุณ Ariya,

                        หากฉีดยาคุมกำเนิดมาเกิน 7 วันแล้วก่อนที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ ยาฉีดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้วค่ะ โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องทานยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วย  เพราะยาคุมฉุกเฉินนั้นมีประสิทธิภาพต่ำกว่ายาฉีดคุมกำเนิด จึงไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์แต่อย่างใด ในทางตรงข้าม อาจทำให้ได้รับผลข้างเคียงเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็นค่ะ

                        แต่หากฉีดยาคุมมายังไม่ครบ 7 วัน หรือไม่ได้ฉีดภายใน 1-5 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา ยาฉีดก็จะยังไม่สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งก็ต้องทานยาคุมฉุกเฉินร่วมไปด้วยก่อนค่ะ