ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์ ใส่ถุงยางอนามัย ควรนำมาหลั่งข้างนอก หรือหลั่งในถุงยาง

  • ในกรณีที่เราใส่ถุงยางในการมีเพศสัมพันธ์ เราควรเอามาหลั่งนอกหรือหลั่งในเเตกคาถุงคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ เหมียว จ๋วย,

                          การใส่ถุงยางอนามัยนั้น จะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้ 100% แต่หากใช้วิธีการหลั่งนอกร่วมด้วย โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะลดลงไปอีก ดังนั้น การจะหลั่งในถุงยาง หรือนำมาหลั่งข้างนอก ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีความพร้อมในการตั้งครรภ์เพียงใด หากยังไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์แต่อย่างใด ก็ควรใช้วิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน อย่างเช่น การใส่ถุงยางอนามัยร่วมกับการหลั่งนอก การทานยาคุมกำเนิด หรือฉีดยาคุมกำเนิด ร่วมกับการใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น