ถามแพทย์

  • ถามหมอ

  • หมาที่อยู่ตามตลาดมาเลียมือแล้วนำขยี้ตาพอดูที่มือแล้วเหมือนไม่มีหยดน้ำลายของหมาแต่ผมฉีดกระตุ้นมา2เข็มโดยวันที่19เมษาเป็นเข็มล่าสุด

     สวัสดีค่ะ คุณ เฉลิมชัย จิตศิริ,

                           การนำมือที่เพิ่งเปื้อนน้ำลายของสุนัขมาขยี้ตา อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ แต่หากได้ล้างทำความสะอาดมือแล้ว โอกาสก็ถือว่าน้อยมาก

                           หากเคยได้รับฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดไปแล้วอย่างน้อย 3 เข็ม และได้ฉีดกระตุ้นไป 2 เข็มแล้ว โดยระยะเวลาที่ได้ฉีดกระตุ้นห่างจากการฉีดครบคอร์สไปไม่เกิน 1 ปี อาจไม่จำเป็นต้องไปฉีดกระตุ้นเพิ่มอีกสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้

                           แต่หากวัคซีนที่ได้ฉีดครบคอร์สไปนั้นเกิดขึ้นนานหลายปีแล้ว และเพิ่งได้ฉีดกระตุ้นไป 2 เข็มเมื่อ 19 เม.ย. ดังกล่าว ในครั้งนี้อาจฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็มค่ะ