ถามแพทย์

 • ถามหมอ

 • สวัสดีครับผมได้กินข้าวผัดและแมวมาเลียที่ถ้วยพริกน้ำปลาและประมาณครึ่งชั่วโมงผมได้ทานไปแระมาณ1ช้อนชาและผได้ฉีดยากระตุ้นมา2เข็มในวันที่โดยเข็มสุดท้ายได้ฉีดในวันที่19ผมเป็นอะไรไหมครับ
  วันที่19เมษาเป็นเข็มที่2เข็มสุดท้ายครับ

   สวัสดีค่ะ คุณ เฉลิมชัย จิตศิริ,

                         หากเคยได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาก่อนอย่างน้อย 3 เข็ม และได้ฉีดกระตุ้นไป 2 เข็ม โดยได้ฉีดกระตุ้นภายในช่วงเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากเข็มสุดท้ายที่ได้ฉีดแบบครบคอร์สไป เมื่อได้กินพริกน้ำปลาที่อาจปนเปื้อนน้ำลายแมวดังกล่าว จึงยังไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นเพิ่มอีกค่ะ เนื่องจากระดับของภูมิคุ้มกันที่ได้ถูกกระตุ้นไปนั้น ยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้

                      แต่หากเข็มที่ได้ฉีดกระตุ้นไปนั้น เป็นเวลามากกว่า 1 ปีนับจากเข็มสุดท้ายที่ได้ฉีดแบบครบคอร์สไป อาจฉีดกระตุ้นเพิ่มอีก 1 เข็มค่ะ

                       อย่างไรก็ตาม หากสามารถเฝ้าสังเกตอาการแมวได้ อาจใช้วิธีเฝ้าสังเกตอาการแมวไปก่อนก็ได้ค่ะ หากแมวไม่ตายหรือหนีหายไปไหนภายใน 4-5 วัน แสดงว่าแมวไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จึงไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกค่ะ