ถามแพทย์

 • สอบถามการตรวจเลือดหาค่าไทรอยด์

 • ค่าเลือด Free T3 = 4.73 (H) Free T4 = 1.54 TSH = 0.0788 (L) หมายความว่าไงคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ ชีวิต คือการต่อสู้,

                    ค่า Free T3 คือค่าฮอร์โมน triiodothyronine ที่สร้างจากต่อมไทรอยด์ ซึ่งค่าปกติคือประมาณ 1.4-4.4 pg/dL  ดังนั้น หากวัดได้ค่า 4.73 pg/dl  ถือว่ายังสูงกว่าปกติ 

                    ค่า Free T4 คือค่าฮอร์โมน thyroxine ที่สร้างจากต่อมไทรอยด์ ซึ่งค่าปกติคือประมาณ 0.7-1.9 ng/dl  ดังนั้น หากวัดได้ค่า 1.54 ng/dL  ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                     ส่วนค่า TSH (thyroid stimulating hormone เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ทำหน้าที่กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์สร้างฮอร์โมน T3 (triiodothyronine) และ T4 (thyroxine) ระดับค่าปกติคือ 0.3-4.5 mIU/L ดังนั้น หากวัดได้ 0.0788 ถือว่าต่ำกว่าปกติ

                     ดังนั้น ถือว่าค่าที่ตรวจได้ แปลผลว่ามีระดับฮอร์โมนไทรอยด์สูงกว่าปกติ หรือมีไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ ซึ่งก็จะทำให้มีอาการผิดปกติต่างๆ ได้ เช่น ใจสั่น เหนื่อยง่าย น้ำหนักลด มีเหงื่อออกมาก การนอนปลับผิดปกติ ถ่ายอุจจาระบ่อย เป็นต้น แนะนำควรไปพบแพทยเพื่อรักษาค่ะ