ถามแพทย์

 • ตรวจเลือด แนบลิ้งค์รูปให้ดู มีอาการปวดกระดูก ไม่สบายบ่อย กรดไหลย้อน ต้องตรวจใหม่ไหม

 •  Ryan Yáng
  สมาชิก
  https://www.img.in.th/image/YKdqGv หลังๆมานี้มีอาการปวดกระดูกตรงอุ้งเชิงกรานด้านขวา ปวดตามข้อบางครั้งค่ะ มีเลือดออกใต้ผิวหนังด้วยค่ะที่แขนและใบหน้า ช่วงหลังมานี้ไม่สบายบ่อยมากค่ะ เจ็บคอเรื้อรังมานาน แล้วก็กรดไหลย้อนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่รู้ว่าค่าเลือดต้องกลับไปตรวจใหม่ไหม

  สวัสดีค่ะ คุณ Ryan Yáng,

                     จากรูปผลเลือดที่ลิงค์มาให้ เป็นการตรวจเลือดดูค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ซึ่งผลคือ 

                     1.ค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (white blood cell count, WBC) ได้ค่า 6,740 ซึ่งถือว่าปกติดี โดยค่าปกติคือประมาณ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร 

                       สำหรับค่าเม็ดเลือดขาวชนิดต่าง ก็ถือว่าปกติดีค่ะ

                      2.จำนวนเม็ดเลือดแดงในผู้หญิง ค่าปกติคือ 4.2 - 5.4 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 3.78 ถือว่าต่ำกว่าปกติเล็กน้อย

                      3.ค่าฮีโมโกลบิน (Hb) ที่ปกติในเพศหญิงจะอยู่ที่ 12-15 g/dl ซึ่งหากตรวจได้ค่า 11.5 ถือว่ากว่าปกติเล็กน้อย

                      4.ค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (HCT) ค่าปกติในเพศหญิงจะอยู่ที่ 36%-48% ซึ่งหากตรวจได้ค่า 33.4% ถือว่าต่ำกว่าปกติ

                      5.ค่า MCV หรือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ค่า MCH หรือค่าปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg ส่วนค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/dl ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 88, 30.4, 34.4  ตามลำดับ ก็ถือว่าปกติดี

                     6. ค่าเกร็ดเลือด หากตรวจได้ค่า 199,000 ต่อไมโครลิตร ก็ถือว่าปกติดีค่ะ

                     ดังนั้น โดยสรุปแล้ว จากผลเลือด พบว่ามีภาวะโลหิตจางเล็กน้อย โดยอาจเกิดจากการได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ หรือเป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียก็ได้ แนะนำว่าหากยังไม่เคยตรวจหาสาเหตุของภาวะโลหิตจาง ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจค่ะ

                     ส่วนอาการปวดกระดูกบริเวณอุ้งเชิงกราน ปวดตามข้อ มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง ไม่สบายบ่อย เป็นกรดไหลย้อน อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น มีโรคภูมิแพ้ตนเองบางชนิด ติดเชื้อ HIV หรืออาการที่เป็นอยู่แต่ละอย่าง อาจเกิดจากหลายๆ สาเหตุ เช่น ปวดกระดูก ปวดข้อ จากการมีภาวะกระดูกพรุน ข้ออักเสบรูมาตอยด์ กระดูกเสื่อม การทำงานหนักมากไป เป็นต้น ส่วนการที่ไม่สบายบ่อย อาจเกิดจากการเป็นภูมิแพ้ หอบหืด เป็นต้น

                      แนะนำว่าควรไปพบแพทย์เฉพาะทางอายุกรรม และเล่าอาการต่างๆ ที่เป็นอยู่โดยละเอียดให้แพทย์ทราบ เพื่อที่จะได้วินิจฉัยให้ถูกต้อง ซึ่งอาจต้องมีการตรวจเลือดหรือตรวจพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม ไม่ได้ตรวจแค่เฉพาะค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเพียงอย่างเดียวค่ะ

                     ในเบื้องต้น ก็ควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ