ถามแพทย์

 • ผลเลือดผิดปกติดังแนบ จะเป็นอันตรายไหม

 •  suwitkrit
  สมาชิก
  สวัสดีครับ ผมไปเจาะเลือดเมื่อ 27 ธ.ค.64 มีค่าที่ผิดปกติ อยากเรียนถามว่าเป็นอันตรายมากมั้ยครับ MCV 78.6 MCH 26.6 และ Lymphocyte 46 %
  suwitkrit  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณsuwitkrit

  จากผลเลือดที่แนบมาน่าจะเป็นบางส่วนของผลเลือดที่ตรวจปริมาณเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด

  โดยจากที่เขียนมาจะมี MCV คือขนาดของเม็ดเลือดแดง ปกติจะอยู่ที่ประมาณ 80-100 ถ้าค่า 78.6 คือขนาดเม็ดเลือดแดงเล็กกว่าปกติเล็กน้ออย สว่นค่า lymphocyte หรือเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte นั้น ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์จะอยู่ไม่ถึง 50% แต่ต้องดูค่าอ้างอิงของห้องปฏิบัติการนั้นๆด้วย แต่ถ้าเกินค่าปกติมาเล็กน้อย ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่ผิดปกติมากเช่น 80-90% และไม่มีอาการผิดปกติอะไร ไม่ได้เจ็บป่วยอยู่ ผลเลือดนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรค่ะ

  การที่เม็ดเลือดแดงเล็กกว่าปกติอาจเกิดจากภาะธาลัสซีเมีย หรือการขาดเหล็ก แนะนำการสอบถามแพทย์ที่ดูแลอีกครั้ง แต่ถ้าค่าเม็ดเลือดแดงอื่นๆอยู่ในเกณฑ์ปกติ ก็อาจจะยังไม่ต้องทำอะไร