ถามแพทย์

 • พ่อมีฝีหนองในคอ การใช้ของร่วมกัน จะทำให้ติดต่อกันไหม

 •  Arisa
  สมาชิก
  พ่อป่วยเป็นฝีในคอมีหนองเยอะมากต้องผ่าตัดพ่อต้องชีดยาฆ่าเซื้อพ่อบอกว่านำ้เหลื่องจะออกเวลาอุจระหรือนำ้ลายอยากทราบว่าใช้ห้องนำ้ร่วมกันเรามีโอกาสติดเชื้อจากโถ้ส้วมหรืออ่างแปรงฟันเวลาพ่อบ้วนปากในอ่างแปรงฟันหรือใช้โถส้วมร่วมกันไหมค่ะ
  Arisa  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Arisa

  อาการมีฝีหรือหนองในคอ ทำให้คออักเสบ เจ็บคอ มีไข้ ไอนั้น อาจจะเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่ง หรือการไอจามใส่กันค่ะ

  ดังนั้นควรแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดออกจากกัน กินอาหารให้ใช้ช้อนกลาง หากต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน ก็ควรใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดสารคัดหลั่งของผู้ป่วยที่อาจติดอยู่ให้หมดก่อน ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และให้คุณพ่อรับประทานยาฆ่าเชื้อและกลับไปติดตามอาการตามนัดค่ะ