ถามแพทย์

 • ฝังยาคุมกำเนิดมา 8 เดือนแล้ว มีเลือดออกทุกวัน ปวดท้อง ต้องเอายาฝังออกไหม

 •  Piyatida Khunjit
  สมาชิก
  ฝั่งเข็มมา8เดือนแล้ว มีปีะจำเดือนทุกวันบางที่มีเยอะบางทีมีน้อย มีผลข้างเคียงอะไรไหม กังวลมาก แล้วก็ปวดท้องต้องเอาเข็มออกไหมประจำเดือนถึงจะหาย

  สวัสดีค่ะ คุณ Piyatida Khunjit,

                       ผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดนั้น ที่พบได้บ่อยคือทำให้มีเลือดออกแบบกะปริดกะปรอย โดยจะมีปริมาณน้อยๆ ซึ่งอาการก็มักจะดีขึ้น หลังฝังไปซักระยะ แต่อาจนานเป็นปีได้ ส่วนในบางราย อาจทำให้มีเลือดประจำเดือนมาบ่อย มาปริมาณมาก หรือเลือดออกติดต่อกันนาน แต่ประมาณครึ่งหนึ่ง เลือดจะค่อยๆ มาห่างขึ้นหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว หรือในบางรายก็อาจทำให้ประจำเดือนขาดหายไปได้

                        ดังนั้น การที่มีเลือดออกทุกวันมานาน 8 เดือนตั้งแต่หลังฝังยาคุมกำเนิดดังกล่าว ร่วมกับอาการปวดท้อง ก็น่าจะเกิดจากผลข้างเคียงของยาฝังคุมกำเนิดได้ แต่เนื่องจากออกนานเกินไป อาจส่งผลทำให้เกิดภาวะโลหิตจางได้ ในกรณีนี้ ควรไปพบสูติ-นรีแพทย์ เพื่อรักษาให้เลือดหยุดไหล และตรวจว่าเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ด้วยหรือไม่ เช่น มีมดลูกอักเสบมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น หากไม่ได้เกิดจากโรคอะไร ก็จะให้ทานยาฮอร์โมนเอสโตรเจนเสริม หรือทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมให้ทานควบคู่ไปด้วยประมาณ 1-2 เดือน แล้วจึงประเมินอาการอีกครั้ง หรืออาจพิจารณาถอดยาฝังคุมกำเนิดออก เป็นต้น