ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกัน ใช้ยาคุมฉุกเฉิน มีเลือดออก เป็นอาการของอะไร

 •  Mi
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันครั้งแรกวันที่3ตือมาวันที่11 ไม่ได้ป้องกันแต่กินยาคุมฉุกเฉินมีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย เลือดมีสีชมพู เป็นอาการของการท่องหรือว่าโรคอะไรไหมคะ (รอบเดือนล่าสุดวันที่20ของเดทอนก่อนหน้ามีเพศส้มพัน)
  Mi  Mi
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันครั้งแรกวันที่3ไม่ได้ป้องกัน(กินยาคุมฉุกเฉิน)ต่อมาวันที่11มีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย เลือดมีสีชมพู เป็นอาการของการท้องหรือว่าโรคอะไรไหมคะ (รอบเดือนล่าสุดวันที่20ของเดือนก่อนมีเพศส้มพัน)
  Mi  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Mi

  การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์เลยนั้น มีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูง การใช้ยาคุมฉุกเฉินตามไป อาจจะช่วยลดโอกาสตั้งครรภ์ลงได้ แต่เป็นยาที่มีประสิทธิภาพต่ำเทียบกับการใช้ถุงยางอนามัย หรือการกินยาคุมแบบแผง ฉีดยาคุม ฝังยาคุม จึงไม่ควรเป็นวิธีการที่เลือกใช้เป็นประจำ

  อีกทั้งการใช้ยาคุมฉุกเฉิน อาจทำให้มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดตามมาได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังกินยา ทำให้ประจำเดือนมาคลาดเคลื่อนไปได้แต่สุดท้ายแล้วควรมา ไม่เกิน 35 วันจากรอบก่อน

  สามารถสังเกตรอบเดือนครั้งถัดไป หรือถ้าไม่สบายใจ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้นก่อน ซึ่งชุดตรวจครรภ์นั้น ฃให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มาตามปกติ ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป