ถามแพทย์

 • hgb 11.5 และ mcv 70.27 บ่งบอกถึงอะไร ควรทำอย่างไร

 •  Suwaibah Doha-Uma
  สมาชิก
  hgb 11.5 และ mcv 70 2.7 บ่งบอกถึงอะไรคะ ควรทำยังไงดีคะให้เป็นปกติ

  สวัสดีค่ะ คุณ Suwaibah Doha-Uma,

                     ค่าฮีโมโกลบิน (Hemoglobin/Hgb) ที่ปกติในผู้ใหญ่เพศหญิงจะอยู่ที่ 12-15 g/dl ซึ่งหากตรวจได้ค่า 11.5 ถือว่าต่ำกว่าปกติเพียงเล็กน้อย

                     ส่วนค่า MCV คือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ซึ่งหากตรวจได้ค่า 70.27 ถือว่าต่ำกว่าปกติ

                     สำหรับสาเหตุที่ทำให้มีทั้งค่า Hgb และ MCV ต่ำกว่าปกติ ได้แก่ ร่างกายได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ หรือเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียอยู่  ซึ่งการจะทราบเกิดจากสาเหตุใด ก็ต้อวมีการตรวจเลือดเพิ่มเติม ดังนั้น แนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดเพิ่มเติม จะได้รับการรักษาหรือให้คำแนะนำให้ตรงกับสาเหตุค่ะ