ถามแพทย์

  • ต้องฉีดตรงเวลาไหม

  • ฉีดยาคุมกำเนิด ต้องฉีดตรงเวลา เหมือนกับกินยาคุมให้ตรงเวลาไหมคะ ลืมว่าฉีดเวลาไหนคะ ปกติฉีดที่คลีนิคตอนเย็น ไปฉีดเข็มต่อไปช่วงเช้าได้ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ จิรัชญา ผงพิลา,

                        การฉีดยาคุมกำเนิด ควรฉีดให้ตรงวันที่กำหนดนัด คือหากเป็นยาฉีดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน ก็ให้นับไป 12 สัปดาห์ หรือ84 วันนับจากวันที่ฉีด แล้วจึงไปฉีดเข็มต่อไป การออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ

                        ส่วนเวลาในการฉีดนั้น ไม่จำเป็นต้องตรงกัน หากเข็มก่อนฉีดในตอนเย็น เข็มต่อไปจะแีดในเวลาเช้าก็สามารถทำได้ค่ะ ไม่ได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดแต่อย่างใด