ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนเข็มแรกหลังติดโควิดมา 3 เดือน สามารถฉีดเข็มที่ 2 ได้ไหม

 •  megalodon
  สมาชิก

  พึ่งไปฉีดวัคซีนเข็มแรกหลังจากติดโควิด 3 เดือนมาค่ะ เพราะว่าจะต้องเรียนแบบ on-site แล้วมีใบนัดเข็มที่ 2 มาสามารถฉีดเข็ม 2 ได้มั้ยคะ ยังเรียนอยู่เลยไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าติดโควิดค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Megalodon,

                      ในกรณีที่ป่วยเป็นโควิด 19

                     - หากไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน หากหายแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม

                      - หากเคยฉีดวัคซีนโควิด 1 เข็มไปแล้ว แต่ติดเชื้อโควิด 19 ก่อน จนทำให้เลยวันนัดการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ไป เมื่อหายป่วย สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ทันที

                      - หากเคยฉีดวัคซีนโควิด 1 เข็ม แล้วติดเชื้อโควิด 19 และหายแล้วโดยที่ยังไม่ถึงวันนัดเข็มที่ 2 ก็ ให้ไปฉีดเข็มที่ 2 ตามวันนัดหมายเดิมได้เลย 

                     ดังนั้น หากหายป่วยจากการเป็นโควิด 19 มาแล้ว 3 เดือน ก็ให้ฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม ซึ่งหากฉีดมา 1 เข็มแล้ว ก็สามารถไปรับการฉีดเข็มที่ 2 ตามกำหนดนัดได้เลยค่ะ