ถามแพทย์

 • อาการรู้สึกตึงๆในดวงตาข้างขวา ไม่เห็นความผิดปกติที่ชัดเจน เกิดจากอะไร

 •  Sutida Thamanoon
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ พอดีว่าหนูรู้สึกว่าตาข้างขวามันแปลกๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นตรงเปลือกตาหรือตาข้างใน เวลาลืมตาก็จะรู้สึกบวมๆตึงๆ แต่พอลองสัมผัสหรือส่องกระจกดูก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดปกติ จะรู้สึกก็ตอนที่ลืมตาหรือหลับตาค่ะ เป็นมาประมาณ3-4วันได้แล้วค่ะ เลยไม่ทราบว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรกันแน่
  Sutida Thamanoon  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Sutida Thamanoon

  อาการรู้สึกตึงๆในดวงตาข้างขวา ไม่เห็นความผิดปกติชัดเจนนั้น อาจจะเกิดจาก ภูมิแพ้ที่ตา ซึ่งมักเป็นๆหายๆ มีอาการเป็นมากช่วงเช้า อาจมีตาแดง คันตาร่วมด้วยได้ สาเหตุอื่นๆเช่น การบวมจากการแพ้สัมผัสสารที่ใช้บริเวณดวงตา แต่มักมีผื่นแดงร่วมด้วย หรือมีอาการแพ้อาหารหรือยา แต่มักเป็นที่ตาทั้ง 2 ข้าง การมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตา เป็นต้น

  หากยังรู้สึกบวมๆตึงๆตลอด แม้ล้างน้ำออก พักสายตาแล้ว ยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติม

  เบื้องต้นไม่พยายามไปบีบหรือจับบริเวณดังกล่าวบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาด ยังไม่เอายาอะไรไปหยอดเอง และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางบริเวณดวงตาไปก่อน

  Sutida Thamanoon  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Sutida Thamanoon

  อาการรู้สึกตึงๆในดวงตาข้างขวา ไม่เห็นความผิดปกติชัดเจนนั้น อาจจะเกิดจาก ภูมิแพ้ที่ตา ซึ่งมักเป็นๆหายๆ มีอาการเป็นมากช่วงเช้า อาจมีตาแดง คันตาร่วมด้วยได้ สาเหตุอื่นๆเช่น การบวมจากการแพ้สัมผัสสารที่ใช้บริเวณดวงตา แต่มักมีผื่นแดงร่วมด้วย หรือมีอาการแพ้อาหารหรือยา แต่มักเป็นที่ตาทั้ง 2 ข้าง การมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตา เป็นต้น

  หากยังรู้สึกบวมๆตึงๆตลอด แม้ล้างน้ำออก พักสายตาแล้ว ยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติม

  เบื้องต้นไม่พยายามไปบีบหรือจับบริเวณดังกล่าวบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาด ยังไม่เอายาอะไรไปหยอดเอง และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางบริเวณดวงตาไปก่อน

  Sutida Thamanoon  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Sutida Thamanoon

  อาการรู้สึกตึงๆในดวงตาข้างขวา ไม่เห็นความผิดปกติชัดเจนนั้น อาจจะเกิดจาก ภูมิแพ้ที่ตา ซึ่งมักเป็นๆหายๆ มีอาการเป็นมากช่วงเช้า อาจมีตาแดง คันตาร่วมด้วยได้ สาเหตุอื่นๆเช่น การบวมจากการแพ้สัมผัสสารที่ใช้บริเวณดวงตา แต่มักมีผื่นแดงร่วมด้วย หรือมีอาการแพ้อาหารหรือยา แต่มักเป็นที่ตาทั้ง 2 ข้าง การมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตา เป็นต้น

  หากยังรู้สึกบวมๆตึงๆตลอด แม้ล้างน้ำออก พักสายตาแล้ว ยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติม

  เบื้องต้นไม่พยายามไปบีบหรือจับบริเวณดังกล่าวบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาด ยังไม่เอายาอะไรไปหยอดเอง และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางบริเวณดวงตาไปก่อน

  Sutida Thamanoon  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Sutida Thamanoon

  อาการรู้สึกตึงๆในดวงตาข้างขวา ไม่เห็นความผิดปกติชัดเจนนั้น อาจจะเกิดจาก ภูมิแพ้ที่ตา ซึ่งมักเป็นๆหายๆ มีอาการเป็นมากช่วงเช้า อาจมีตาแดง คันตาร่วมด้วยได้ สาเหตุอื่นๆเช่น การบวมจากการแพ้สัมผัสสารที่ใช้บริเวณดวงตา แต่มักมีผื่นแดงร่วมด้วย หรือมีอาการแพ้อาหารหรือยา แต่มักเป็นที่ตาทั้ง 2 ข้าง การมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตา เป็นต้น

  หากยังรู้สึกบวมๆตึงๆตลอด แม้ล้างน้ำออก พักสายตาแล้ว ยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติม

  เบื้องต้นไม่พยายามไปบีบหรือจับบริเวณดังกล่าวบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาด ยังไม่เอายาอะไรไปหยอดเอง และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางบริเวณดวงตาไปก่อน

  Sutida Thamanoon  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Sutida Thamanoon

  อาการรู้สึกตึงๆในดวงตาข้างขวา ไม่เห็นความผิดปกติชัดเจนนั้น อาจจะเกิดจาก ภูมิแพ้ที่ตา ซึ่งมักเป็นๆหายๆ มีอาการเป็นมากช่วงเช้า อาจมีตาแดง คันตาร่วมด้วยได้ สาเหตุอื่นๆเช่น การบวมจากการแพ้สัมผัสสารที่ใช้บริเวณดวงตา แต่มักมีผื่นแดงร่วมด้วย หรือมีอาการแพ้อาหารหรือยา แต่มักเป็นที่ตาทั้ง 2 ข้าง การมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตา เป็นต้น

  หากยังรู้สึกบวมๆตึงๆตลอด แม้ล้างน้ำออก พักสายตาแล้ว ยังไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพิ่มเติม

  เบื้องต้นไม่พยายามไปบีบหรือจับบริเวณดังกล่าวบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาด ยังไม่เอายาอะไรไปหยอดเอง และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางบริเวณดวงตาไปก่อน