ถามแพทย์

 • ตาขาวมีจุดสีเทาขนาดประมาณ1มิล ประมาณ2เดือนแล้วอยากทราบว่าเป็นอะไรครับ

 •  ด. พ-
  สมาชิก
  ตาขาวมีจุดสีเทาขนาดประมาณ1มิล ประมาณ2เดือนแล้วอยากทราบว่าเป็นอะไรครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ ด. พ-

                        ตกขาว คือการที่มีของเหลวไหลจากช่องคลอด โดยไม่ใช่เลือดประจำเดือน ของเหลวนี้ถูกผลิตออกมาจากต่อมผลิตเมือกที่อยู่บริเวณปากมดลูกเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในช่องคลอดและช่วยป้งอกันการติดเชื้อในช่องคลอด ตกขาวที่ปกติจะออกใสๆ หรือมีสีขาวขุ่นหรือขาวออกเหลืองเล็กน้อยก็ได้ แต่จะไม่มีกลิ่นเหม็น ปริมาณและความเหนียวจะขึ้นอยู่กับช่วงของรอบการตกไข่ โดยหากเป็นช่วงวันที่มีการตกไข่ ตกขาวมักจะใส ยือดได้ มีปริมาณมาก ส่วนช่วงหลังไข่ตก มักไม่มีตกขาว แต่บางคนอาจมีตกขาวออกเหลืองเล็กน้อยได้ ส่วนในช่วงก่อนมีประจำเดือน ตกขาวมักจะเป็นสีขาวขุ่นและเหนียวข้น 

                   สำหรับตกขาวที่ผิดปกติ ได้แก่ มีกลิ่นเหม็นรุนแรงผิดปกติ มีสีเขียวเหลืองคล้ายหนอง สีเลือดปน มีปริมาณเยอะตลอดเวลา หรือมีอาการคันหรือแสบช่องคลอดร่วมด้วย 

                    ส่วนการที่มึจุดสีเทาๆ ประมาณ 1 มิลลิเมตรปนออกมาเล็กน้อย แต่หากไม่ได้มีอาการตกขาวที่ผิดปกติอื่นๆ ดังกล่าวไป ก็ไม่น่ามีความผิดปกติอะไร โดยอาจเป็นส่วนของเซลล์เยื่อบุที่ตายแล้ว ที่หลุดลอกปนออกมาก็ได้ค่ะ แต่หากมีตกขาวที่มีลักษณะผิดปกติอื่นๆ ดังที่กล่าวไป ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาค่ะ