ถามแพทย์

 • ตั้งครรภ์ไม่รุ้ตัว

 •  Seepair
  สมาชิก
  ขอสอบถามคุณหมอหน่อยค่ะ กินเบียหนักมากใน2เดือนที่ผ่านมา ค่ะแบบกินเยอะด้วย กินเกือบทุกวันเลยค่ะ เพราะไม่รู้ว่าตั้งครรภ์ พอตรวจเกิดการตั้งครรภ์ ลูกในท้องจะเป็นอะไรไหมคะ จะพิการไหมคะ ตอนนี้ 2เดือน2 วันคะ
  Seepair  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Seepair

  การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในหญิงตั้งครรภ์นั้นอาจมีอันตรายได้ เช่น ทำให้ทารกมีกลุ่มความพิการแต่กำเนิด มีภาวะการเรียนรู้ช้า สติปัญญาไม่ดี  หรืออาจมีผลขณะตั้งครรภ์อยู่ทำให้แท้ง คลอดก่อนกำหนด คลอดออกมาแล้วเสียชีวิต หรือทารกมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ได้

  แต่ปริมาณที่ดื่มนั้น จะต้องเป็นปริมาณจำนวนมากติดต่อกันตลอดการตั้งครรภ์ ในแต่ละคนและแต่ละการศึกษา ข้อมูลจะแตกต่างกันออกไป จากที่กล่าวมามีความเสี่ยงได้เช่นกัน ตอนนี้ควรงดการหยุดดื่มแอลกอฮอล์ และไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อทำการฝากครรภ์ และตรวจประเมินความสมบูรณ์ของทารกต่อเนื่องเป็นระยะต่อไป

  Seepair  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Seepair

  การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในหญิงตั้งครรภ์นั้นอาจมีอันตรายได้ เช่น ทำให้ทารกมีกลุ่มความพิการแต่กำเนิด มีภาวะการเรียนรู้ช้า สติปัญญาไม่ดี  หรืออาจมีผลขณะตั้งครรภ์อยู่ทำให้แท้ง คลอดก่อนกำหนด คลอดออกมาแล้วเสียชีวิต หรือทารกมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ได้

  แต่ปริมาณที่ดื่มนั้น จะต้องเป็นปริมาณจำนวนมากติดต่อกันตลอดการตั้งครรภ์ ในแต่ละคนและแต่ละการศึกษา ข้อมูลจะแตกต่างกันออกไป จากที่กล่าวมามีความเสี่ยงได้เช่นกัน ตอนนี้ควรงดการหยุดดื่มแอลกอฮอล์ และไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อทำการฝากครรภ์ และตรวจประเมินความสมบูรณ์ของทารกต่อเนื่องเป็นระยะต่อไป