ถามแพทย์

 • ถ้าเป็นไข้เลือดออกถึง 3 ครั้ง จะมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง

 • ถ้าเป็นไข้เลือดออกถึง 3 ครั้ง จะมีผลต่อร่างกายยังไงครับ
  ปอ อภิสิทธิ์  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ ปอ อภิสิทธิ์

  โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ อาการจะมาด้วยไข้สูงลอยติดต่อกันประมาณ 4-7 วัน ส่วนใหญ่โรคไข้เลือดออกจะไม่เป็นไข้เกิน 7 วัน ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน มักจะหายได้เอง

  โดยไข้เลือดออกมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ การเป็นสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งไปแล้ว ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์ได้ ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันร่วมกัน โดยการเป็นไข้เลือดออกบางสายพันธุ์ซ้ำอีกครั้ง อาจทำให้อาการเป็นมากขึ้น เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์อื่นที่มีอยู่เดิม

  แต่การเป็นไข้เลือดออกมา 3 ครั้งนั้น ไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายในระยะยาว ไม่ได้ทำให้เสี่ยงเป็นโรคอะไรมากขึ้น ไม่ได้ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงแต่อย่างใด หากการเป็นในแต่ละครั้งหายขาดไปแล้ว

  ควรกำจัดแหล่งยุงลายในบริเวณบ้านและรอบๆบ้าน เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของไข้เลือดออก