ถามแพทย์

 • สามารถตรวจ DNA ของตัวอ่อนอายุ 2 เดือนในครรภ์มารดาที่เสียชีวิต ว่าใครคือบิดาได้หรือไม่

 •  Tanaporn Larbboonsarp
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ พอดีเขียนนิยายสืบสวน คดีฆาตกรรม จึงต้องการทราบข้อมูล เกี่ยวกับการตรวจ DNA ของตัวอ่อนในครรภ์มารดาที่เสียชีวิตแล้ว ขณะตั้งครรภ์ได้ 2 เดือน ว่าใครเป็นพ่อของเด็ก แบบนี้ จะทำได้หรือไม่คะ โดยในช่วง 2 เดือน มารดาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับใครอีก (ตั้งแต่ตั้งครรภ์) ขอบพระคุณค่ะ

   สวัสดีคะคุณ Tanaporn Larbboonsarp

  หลักการในการตรวจเกี่ยวกับพันธุกรรมนั้นมีจุดประสงค์ในการตรวจดังต่อไปนี้ค่ะ

  การตรวจลักษณะของโมเลกุลของยีนส์

  การตรวจเรื่องของความผิดปรกติหรือโครงสร้างของยีนส์

  การตรวจสอบสารที่อยู่ในยีนส์

  การตรวจเพื่อคัดกรองก่อนคลอด

  การตรวจเพื่อการวินิจฉัยความผิดปรกติ

  การตรวจเพื่อดูว่ามียีนส์ของการเป็นพาหะนำโรคหรือไม่

  การตรวจในเรื่องของการเป็นบิดามารดา

  การตรวจยีนส์ก่อนที่จะมีการฝั่งตัวของตัวอ่อนเข้าที่ผนังมดลูก

  ในกรณีที่คุณให้มานั่น ปรกติแล้วถ้าเด็กยังมีชีวิตอยู่ในครรภ์การที่จะเอาตัวอย่างของตัวเส้นเลือด หรือ น้ำคร่ำมาตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา จะยากมากเนื่องจากเสี่ยงต่อมากแทงการติดเชื้อได้ค่ะ 

  แต่เนื่องจากถ้าตัวอ่อนในครรภ์เสียชีวิตแล้ว ตอนนี้จะต้องมีการทำการคลอดตัวอ่อนออกมาหรือมีการขูดมดลูกเพื่อเอาเนื้อเยื่อออกมาค่ะ ซึ่งในกรณีนี้สามารถที่จะเอาชิ้นเนื้อมาตรวจได้เลยค่ะ และขั้นตอนต่อมาคือการนำยีนส์ของบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นบิดามาตรวจเปรียบเทียบเพื่อหาจำนวนที่เป็นยีนส์เดียวกันค่ะ ซึ่งจะเป็นการยืนยันความเป็นบิดาและบุตรได้ค่ะ