ถามแพทย์

 • ตรวจ anti - hiv หลังความเสี่ยง 3,6,12,16 เดือน ที่ รพ.รัฐ ผลเป็นลบ สามารถปิดเคสได้หรือไม่

 •  bot bot
  สมาชิก
  สวัสดีครับ ผมตรวจ anti - hiv หลังความเสี่ยง 3,6,12,16 เดือน ที่ รพ.รัฐ ผลเป็นลบ และไม่มีความเสี่ยงเพิ่มเติม ผมปิดเคส และสามารถบริจาคเลือดได้ยังครับ
  bot bot  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ bot bot

  การตรวจหาว่ามีการติดเชื้อ hiv หรือไม่นั้นมีหลายวิธี ได้แก่ การตรวจเชื้อ hiv เองเลย อันนี้จะตรวจยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ผลแน่นอนภายใน 7-10 วันหลังมีความเสี่ยง หรือการตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ hiv ให้ผลแน่นอนมากกว่า 99% ที่ 3 เดือน ถ้าตรวจที่ช่วง 1 เดือนในบางคนภูมิต่อเชื้ออาจจะยังไม่ขึ้น หรือตรวจทั้งภูมิคุ้มกัน hiv กับเชื้อไปร่วมกัน จะให้ผลที่แน่นอนที่ประมาณ 14-21 วันหลังมีความเสี่ยง

  จากที่กล่าวมา ถ้าตรวจหลังมีความเสี่ยง 3 เดือนขึ้นไปแล้ว ไม่ว่าจะตรวจด้วยวิธีใดก็น่าจะให้ผลบวกหรือลบที่แน่นอนได้ ดังนั้นกรณีนี้ที่ไม่ได้ไปมีความเสี่ยงหรือไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ป้องกันอีก ผลตรวจครั้งล่าสุดให้ผลลบ ก็แสดงว่าน่าจะไม่ได้มีการติดเชื้อค่ะ

  โดยก่อนจะทำการบริจาคเลือด ก็จะมีการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเลือดได้ต่างๆรวมไปถึงโรค hiv อีกครั้ง