ถามแพทย์

 • ตรวจเลือดมา พบค่าเม็ดเลือดแดงน้อย เสี่ยงเป็นอะไร

 •  Pim TN
  สมาชิก
  คือหนูไปตรวจสุขภาพมาค่ะแล้ว เจาะเลือดล้ะผลตรวจออกมาเม็ดเลือดแดงน้อยค่ะเดี๋ยวหนูพิมพ์ค่าที่ตรวจได้ให้ดูค่ะ TRBC 4.96 Hb 9.9 Hct 32.9 MCV 66.3 MCH 20.0 MCHC 30.1 เกร็ดเลือด 487000 แบบนี้เสี่ยงเป็นอะไรรึป่าวคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Pim TN,

                      จำนวนเม็ดเลือดแดงในผู้หญิง ค่าปกติคือ 4.2 - 5.4 ล้านเซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 4.92 ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

                       ค่าฮีโมโกลบิน (Hemoglobin/Hb) ที่ปกติในเพศหญิงจะอยู่ที่ 12-15 g/dl ซึ่งหากตรวจได้ค่า 9.9 ถือว่าน้อยกว่าปกติ

                       ค่า Hematocrit หรือค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง ค่าปกติในเพศหญิงจะอยู่ที่ 36%-48% ซึ่งหากตรวจได้ค่า 32.9 ถือว่าน้อยกว่าปกติ

                       ค่า MCV คือค่าขนาดปริมาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติ คือ 80-100 fl ค่า MCH คือปริมาณฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงโดยเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCH คือ 27-33 pg ส่วนค่า MCHC คือค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเฉลี่ย ค่าปกติคือ MCHC 31 - 35 g/dl

                        ซึ่งหากตรวจได้ค่า MCV = 66.3,  MCH = 20.0 และ MCHC = 30.1 ก็จะถือว่าต่ำกว่าปกติ

                        ส่วนค่าเกร็ดเลือดที่ตรวจได้ 487,000 นั้น ถือว่าค่อนสูงเล็กน้อย แต่ไม่ได้สูงผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ แนะนำควรตรวจติดตามซ้ำอีกครั้งค่ะ

                        สำหรับสาเหตุของการที่มีค่าต่างๆ ของเม็ดเลือดแดงต่ำกว่าปกติดังกล่าว อาจเกิดจากการเป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียอยู่ (ไม่ได้เป็นโรค) หรืออาจเกิดจากร่างกายได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ ดังนั้น หากต้องการทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด ควรตรวจเลือดเพิ่มเติมค่ะ