ถามแพทย์

 • ค่าความกว้างของการกระจายเม็ดเลือดสูงกว่าปกติ ควรทำอย่างไร

 •  แมว สีเทา
  สมาชิก

  ถ้าตรวจเลือดแล้วพบว่าค่า RDW สูงถึง 20.1  อย่างนี้ต้องตรวจอะไรเพิ่มไหมคะ  

   

   

  สวัสดีครับ คุณ แมว สีเทา

  ความกว้างของการกระจายขนาดเม็ดเลือดแดง หรือ Red blood cell distribution width (RDW) เป็นดัชนีการวัดความแตกต่างกันระหว่างขนาดของเม็ดเลือด  หากเม็ดเลือดมีขนาดเท่าๆกัน ไม่แตกต่างกันมากนัก  ค่านี้ก็จะอยู่ในช่วงปกติ   แต่หากค่านี้สูง ก็แสดงว่าเม็ดเลือดมีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งอาจมาจากการที่เม็ดเลือดบางตัวเล็ก เช่น ในภาวะโลหิตจางแบบขาดธาตุเหล็ก หรือ เม็ดเลือดบางตัวมีขนาดใหญ่ เช่น ภาวะขาดวิตามินบี 12   โดยปกติ ค่านี้ควรดูควบคู่กับค่าขนาดของเม็ดเลือด (MCV) และค่าความเข้มข้นของเลือด ซึ่งมักจะอยู่ในรายงานการตรวจเลือดเดียวกันด้วย เพื่อพิจารณาสาเหตุที่เป็นไปได้  แล้วจึงค่อยส่งตรวจค่าอื่นที่เราสงสัย เช่น ถ้าสงสัยว่าขาดธาตุเหล็ก ก็ควรส่งตรวจดูระดับเหล็กในเลือด เป็นต้นครับ