ถามแพทย์

 • ตรวจหลังคลอดพบ LSIL cin1

 •  Best Duangkamon
  สมาชิก
  หลังมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันครั้งแรกและครั้งเดียวกับแฟนคนนี้แล้วท้อง เจาะเลือดประมาณ2เดือนหลังมีเพศสัมพันธุ์์์กับแฟนแต่ไม่พบเชื้อ HPV แต่หลังคลอดพบ LSIL cin1 เป็นไปได้ไหมว่าแฟนมีเชื้อ HPV แต่ตอนเจาะเลือดเชื้อยังไม่ปรากฏ

  สวัสดีค่ะ คุณ Best Duangkamon,

                     หากตรวจหามะเร็งปากมดลูกหลังคลอดไม่นาน แล้วพบผลผิดปกติ คือ LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion) อาจมีความเป็นไปได้ 2 กรณีคือ

                    1. เป็นผลผิดปกติจริง ซึ่งควรต้องไปตรวจด้วยการส่องกล้องปากมดลูกต่อ และตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกไปตรวจยืนยันอีกครั้ง ซึ่งหากพบเซลล์ผิดปกติจริง แสดงว่าน่าจะมีการติดเชื้อ HPV (human papilloma virus) มาซักระยะหนึ่งแล้ว โดยอาจนานเป็นเดือนหรือปีก็ได้

                   2. เป็นเซลล์ปกติ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ตั้งครรภ์ ซึ่งจะพบได้หลังการคลอดลูกไม่นานคือในช่วง 1-2 เดือนแรก ซึ่งบางครั้ง อาจเกิดการแปลผลผิดพลาด และอ่านเป็นเซลล์ผิดปกติได้ ในกรณีนี้ แนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจากนี้ 3-6 เดือนค่ะ

                       ทั้งนี้ หากเคยตววจหาเชื้อ HPV มาก่อน (HPV DNA, HPV mRNA) แล้วไม่พบการติดเชื้อ ก็เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นเซลล์ที่เกิดจากเซลล์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในขณะตั้งครรภ์มากกว่าเป็นเซลล์ที่ผิดปกติจริงๆ ค่ะ แนะนำว่าควรปรึกษาสูติ-นรีแพทย์ถึงแนวทางในการรักษาต่อไปค่ะ