ถามแพทย์

 • ตรวจสุขภาพ เจอเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ แต่สี กลิ่น ของปัสสาวะปกติดี เป็นโรคอะไร

 •  Kulla Satree
  สมาชิก
  ล่าสุดได้ไปตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน แล้วแพทย์บอกว่าเจอเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ แต่ร่างกายก็ไม่มีอาการผิดปกติอะไร สี กลิ่น ของปัสสาวะก็ปกติ ไปตรวจสุขภาพหลังเป็นประจำเดือน 10 วันแพทย์เลยบอกว่าไม่น่ามีผลมาจากเลือดประจำเดือน อยากทราบว่าจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะ ต้องนำผลไปส่งที่ทำงานกลัวผลอกมาไม่ปกติ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kulla Satree,

                        จำนวนเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ หากมีไม่เกิน 5 เซลล์ต่อ HPF (high power field) ก็จะยังถือว่าปกติดี หากมีตั้งแต่ 5 เซลล์ขึ้นไป ก็จะถือว่าผิดปกติ แนะนำควรลองตรวจซ้ำอีกครั้ง โดยให้ตรวจในช่วงที่ไม่มีประจำเดือนมา ซึ่งหากประจำเดือนหมดไป 10 วันแล้ว ก็สามารถตรวจได้ หากยังคงพบเม็ดเลือดแดงอยู่ โดยที่สีของปัสสาวะปกติดี ถือเป็นภาวะ microscopic hematuria ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากโรคของหน่วยไตขนาดเล็ก (glomerular disease) ซึ่งได้แก่ IgA nephropathy (Berger disease), mesangioproliferative glomerulonephritis, focal segmental proliferative glomerulonephritis, mesangiocapillary glomerulonepritis และอื่นๆ อีกหลายชนิดรวมถึงโรค SLE  เป็นต้น

                        ดังนั้น หากตรวจซ้ำแล้ว ยังคงพบจำนวนเม็ดเลือดแดงตั้งแต่ 5 เซลล์ขึ้นไป ก็ควรไปพบแพทย์เฉพาะทางอายุกรรมโรคไตเพื่อหาสาเหตุค่ะ แต่หากตรวจซ้ำแล้ว ไม่พบเซลล์เม็ดเลือดแดงอีก หรือพบไม่เกิน 5 เซลล์ ก็ถือว่าปกติดีค่ะ