ถามแพทย์

 • ตรวจการตั้งครรถ์แบบปัสสาวะ

 •  Kittiwara Kausungnoen
  สมาชิก
  ตรวจการตั้งครรภ์แบบปัสสาวะตอนกลางคืนทิ้งไว้หลายชั่วโมงแล้วขึ้น2ขีดจาง แล้วตรวจตอนอีกอันตอนเช้าอีกทีไม่ขึ้นขีดเดียว แบบนี้ท้องไหมคะ
  Kittiwara Kausungnoen  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ Kittiwara Kausungnoen

  ชุดตรวจการตั้งครรภ์ทางปัสสาวะนั้นใช้หลักการการตรวจจับฮอร์โมนที่สร้างขึ้นมาจากรก ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลังการปฏิสนธิ กว่าจะมีการสร้างฮอร์โมนมากพอที่จะสามารถตรวจได้ ดังนั้นชุดตรวจทางปัสสาวะสามารถให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังมีการปฏิสนธิขึ้นไป

  การตรวจนั้น ควรทิ้งปัสสาวะไว้ภายในเวลาที่ข้างฉลากระบุเท่านั้นซึ่งปกติจะอยู่แค่ที่ 1-5 นาที หากเลยกว่านั้นแล้วจะไม่สามารถอ่านค่าใดๆได้อีก

  ดังนั้นการทิ้งชุดตรวจไว้หลายชั่วโมงแล้วขึ้น 2 ขีดจาง ไม่ได้บ่งบอกว่าตั้งครรภ์หรือไม่ ควรตรวจและอ่านผลภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่แน่ใจ ควรไปยืนยันผลที่รพ.อีกครั้งค่ะ