ถามแพทย์

  • ตกขาวเป็นวุ้นสีขาวก้อนเล็กๆ เป็นอะไรไหม เดือนก.พ.กินยาคุมฉุกเฉินไป

  • ตกขาวเป็นวุ้นสีขาวก้อนเล็กๆ เป็นอะไรไหมคะ? เดือนก.พ.กินยาคุมฉุกเฉินไปค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ เงินไม่หนา ก็หมาอยู่ดี.

                        ตกขาวที่มีลักษณะเป็นวุ้น หากไม่ได้มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ ไม่มีสีเขียวเหลืองคล้ายหนองปนออกมา ไม่มีแสบหรือคันช่องคลอด ก็ถือว่ายังเป็นลักษณะของตกขาวที่ปกติดีค่ะ

                        แต่หากตกขาวที่ออกมามีปริมาณมาก มีกลิ่นเหม็นผิดปกติ มีสีเขียวเหลืองคล้ายหนองปนออกมา มีแสบหรือคันช่องคลอด หรือมีปวดท้องน้อยมาก ก็จะถือว่าผิดปกติ และควรไปพบสูติ-นรีแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะ

                        สำหรับยาคุมฉุกเฉินที่ได้ทานไปนั้น ก้อาจทำให้มีตกขาวออกมาได้ รวมถึงอาจมีเลือดออกมาหลังจากทานยาไปประมาณ 1 สัปดาห์ได้ และอาจทำให้ประจำเดือนมาผิดปกติได้ค่ะ