ถามแพทย์

 • ตกขาวสีครีมออกจากช่องคลอดและประจำเดือนยังไม่มา เกิดจากอะไร

 •  nnann12
  สมาชิก

  พอดีว่านำมือล้วงช่องคลอดแล้วเจอตกขาวสีครีมเกิดจากอะไรคะ ประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ

  nnann12  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณnnann12

   

  อาการตกขาวมีสีครีมนั้น อาจจะเกิดจาก ตกขาวปกติคือมักจะเป็นสีขาวขุ่นคล้ายแป้งเปียก ไม่มีกลิ่นรุนแรง ไม่ทำให้ระคายเคืองในช่องคลอด

   

  หากเป็นตกขาวที่มีลักษณะผิดไปจากปกตินั้น อาจจะเกิดจาก ภาาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา จะมาด้วยตกขาวเป็นก้อนสีขาวขุ่น และคัน อาจมีกลิ่นเหม็นผิดไปจากปกติ ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือโพรโทซัว อาจมาด้วยตกขาวสีเขียวหรือเหลือง คัน และมีกลิ่นเหม็นได้เช่นกัน หรือเป็นการแพ้สารเคมีเช่น สารจากผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย หรือการสวนล้างช่องคลอด เป็นต้น

   

  โดยการมีตกขาวผิดปกติไม่น่าจะอธิบายเรื่องประจำเดือนที่ไม่มา ถ้าไม่สบายใจเรื่องการตั้งครรภ์ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มาหรือยังมีตกขาวผิดปกติต่อเนื่อง ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป

  nnann12  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณnnann12

   

  อาการตกขาวมีสีครีมนั้น อาจจะเกิดจาก ตกขาวปกติคือมักจะเป็นสีขาวขุ่นคล้ายแป้งเปียก ไม่มีกลิ่นรุนแรง ไม่ทำให้ระคายเคืองในช่องคลอด

   

  หากเป็นตกขาวที่มีลักษณะผิดไปจากปกตินั้น อาจจะเกิดจาก ภาาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อรา จะมาด้วยตกขาวเป็นก้อนสีขาวขุ่น และคัน อาจมีกลิ่นเหม็นผิดไปจากปกติ ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือโพรโทซัว อาจมาด้วยตกขาวสีเขียวหรือเหลือง คัน และมีกลิ่นเหม็นได้เช่นกัน หรือเป็นการแพ้สารเคมีเช่น สารจากผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย หรือการสวนล้างช่องคลอด เป็นต้น

   

  โดยการมีตกขาวผิดปกติไม่น่าจะอธิบายเรื่องประจำเดือนที่ไม่มา ถ้าไม่สบายใจเรื่องการตั้งครรภ์ สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มาหรือยังมีตกขาวผิดปกติต่อเนื่อง ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป