ถามแพทย์

  • มีตกขาวปนเลือด ไปหาหมอตรวจ พบว่าช่องคลอดติดเชื้อแบคทีเรีย สามารถว่ายน้ำได้ไหม

  •  Charm
    สมาชิก
    สวัสดีค่ะ หนูมีตกขาวปนเลือดออกมา ไปหาคุณหมอมาแล้ว คุณหมอใช้เครื่องตรวจดู แจ้งว่าช่องคลอดติดเชื้อแบคทีเรียและให้ยาฆ่าเชื้อมารับประทานแล้ว อยากทราบว่าในระหว่างนี้หนูสามารถว่ายน้ำได้ไหมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ panwhak,

                           การอักเสบติดเชื้อในช่องคลอด จากเชื้อโรคต่างๆ ไม่ได้มีข้อห้ามในการไปว่ายน้ำ ซึ่งการว่ายน้ำ ไม่ได้ทำให้อาการเป็นมากขึ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากตกขาวมีปริมาณมาก รวมถึงมีเลือดปน การลงไปว่ายน้ำ โดยเฉพาะในสระว่ายน้ำ ที่ไม่ใช่แหล่งน้ำธรรมชาติ อาจทำให้ตกขาวและเลือดปนเปื้อนลงในสระว่ายน้ำ ซึ่งอาจไม่ถูกสุขอนามัยค่ะ ดังนั้น หากยังมีตกขาวไหลออกมาปริมาณมากและมีเลือดปน ก็ควรงดการว่ายน้ำไปก่อน แต่หากไม่มีตกขาวออกมาแล้ว ก็สามารถไปว่ายน้ำได้ค่ะ