ถามแพทย์

  • ช่วยตัวเองบ่อย

  •  Chadta
    สมาชิก
    คือผมอายุ 14-15 แล้วผมมีปัญหาในการช่วยตัวเอง ผมเริ่มช่วยตัวเองมาตั้งแต่อายุ 12จนถึงตอนนีั ผมช่วยตัวเองทุกวัน แรกๆ วันละครั้ง แต่ตอนนึ้วันละหลายคลั้ง แบบ มากสุด7-10ครั้งต่อวัน ผมรู้สึกว่าตัวเองหมกมุ่น จะมีวิํธี แก้อาการไหมครับ ผมเป็นคนมี ความต้องการทางเพศสูง มีความเสี่ยงจะเป็นอะไรไหม