ถามแพทย์

 • มีเม็ดเลือดขาวผิดปกติ จะฉีดวัคซีน Covid 19 ได้ไหม

 •  gee gee
  สมาชิก

  สวัสดีครับ คือลงทะเบียน ฉีดวัคซีน Co-vid 19 แต่ไปตรวจ CBC มาคือ เม็ดเลื่อดขาว ชนิด PMN 83.2 สูงกว่าเกณฑ์ และ ชนิดลิมโพไซต๋ 16.2  ต่ำกว่าเกณฑ์ อาการทางร่างกายเป็นจุดตุ่มแดงยุ่งกัดไม่คัน ถ้าฉีดวัคซีนดังกล่าวไป จะปลอดภัยไหมครับ ขอบคุณครับ

  gee gee  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ gee gee

  การมีชนิดของเม็ดเลือดขาว PMN เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าค่าอ้างอิงนั้น อาจจะยังไม่ได้บอกอะไรที่แน่ชัดค่ะ การแปลผลค่าเม็ดเลือดขาวจะต้องดูค่าเม็ดเลือดขาวรวมด้วย ซึ่งถ้าค่าเม็ดเลือดขาวรวมอยู่ในเกณฑ์ปกตินั้น ไม่น่าจะมีความหมายใดๆในทางคลินิกค่ะ ส่วนอาการตุ่มแดงตามตัว ไม่ได้บ่งบอกอะไรชัดเจน อาจเป็นตุ่มยุงกัด ตุ่มผื่นแพ้ผิวหนัง ซึ่งไม่ได้บ่งบอกว่ามีโรคอะไรร้ายแรงหรือไม่

  หากไม่สบายใจ แนะนำพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียด ตรวจเลือดให้ครบถ้วนดูว่าไม่มีโรคทางกายใดๆ แต่จริงๆแล้วเนื่องจากวัคซีนเป็นวัคซีนเชื้อตาย ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็อาจจะไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดไปเลยค่ะ โดยสรุปถ้าสุขภาพทั่วไปแข็งแรง สามารถฉีดได้ และให้เฝ้าระวังอาการหลังฉีดตามใบแนะนำที่จะได้หลังฉีดวัคซีนต่อไป