ถามแพทย์

 • เป็นมะเร็งตับ ผ่าตัดแล้ว กำลังรักษาด้วยการรับยาเคมีบำบัด จะสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่

 • ป่วยเป็นมะเร็งตับ ผ่าตัดแล้ว กำลังรักษาด้วยการรับยาเคมีฯ ฉีดวัคซีนไเ้หรือไม่
  นายเจริญ บุตรไทย  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ นายเจริญ บุตรไทย

   

  ในที่นี้น่าจะหมายถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

   

  การรับวัคซีนป้องกันการเกิดโรคโควิด 19 นั้นควรรับในทุกกลุ่มของประชากร เพราะมีประโยชน์มากกว่าโทษ และถ้ามีโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมา อาจจะมีการลุกลามของโรคที่รุนแรง

   

  โดยหากกำลังได้ยาเคมีบำบัดซึ่งอาจจะกดภูมิคุ้มกันอยู่นั้น แนะนำการปรึกษากับแพทย์ประจำตัวที่ดูแลโรคโดยตรงอีกครั้ง ซึ่งอาจเลือกฉีดเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายอาจจะปลอดภัยกว่า