ถามแพทย์

 • หายจากการติดเชื้อโควิด 19 แล้ว ได้ฉีดไฟเซอรไป 1 เข็ม ต้องฉีดกี่เข็ม

 •  Gie000
  สมาชิก
  คือวันนี้ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์มาค่ะ แต่ตอนลงทะเบียนคุณพยาบาลถามว่าทำไมถึงไม่ได้มาฉีดเข็มแรก เราตอบไปว่าติดโควิดเลยไม่ได้มาฉีด แล้วคุณพยาบาลก็บอกว่านั้นเราฉีดแค่เข็มเดียวพอเพราะว่าติดเชื้อก็เหมือนฉีดเข็มแรกแล้วเข็มนี้ก็คือเหมือนเข็ม2 ตอนกลับมาลองบอกเพื่อนเพื่อนเลยให้ลองถามดูว่าฉีดเข็มเดียวได้มั้ยเพราะปกติคนอื่นเค้าฉีด2เข็มกันค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Gie000,

                      ในกรณีที่ป่วยเป็นโควิด 19

                     - หากไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน หากหายแล้วอย่างน้อย 1 เดือน ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม

                      - หากเคยฉีดวัคซีนโควิด 1 เข็มไปแล้ว แต่ติดเชื้อโควิด 19 ก่อน จนทำให้เลยวันนัดการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ไป เมื่อหายป่วย สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ทันที

                      - หากเคยฉีดวัคซีนโควิด 1 เข็ม แล้วติดเชื้อโควิด 19 และหายแล้วโดยที่ยังไม่ถึงวันนัดเข็มที่ 2 ก็ ให้ไปฉีดเข็มที่ 2 ตามวันนัดหมายเดิมได้เลย 

                      ดังนั้น หากป่วยเป็นโควิด 19 มาก่อน และหายแล้วนานเกิน 1 เดือน ก็ควรฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มค่ะ