ถามแพทย์

 • ไปโดนเชื้อ HIV มา แล้วไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าวันเดียวกัน จะมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง จนทำให้เราติดเชื้อ HIV ไหม

 •  Youto
  สมาชิก
  ถ้าเรามีแผลที่มือแบบถลอก แล้วไปโดนเชื้อ hiv เข้า แล้วไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าต่อวันนั้นเลย วัคซีนพิษสุนัขบ้าจะมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันเราลดลงจนทำให้เราติดเชื้อ hivไหมครับคุณหมอ

  สวัสดีค่ะ คุณ Youto,

                       การฉีดวัคซีนป้องกันพิาสุนัขบ้านั้น ไม่ได้ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลงไป ดังนั้น จึงไม่ได้ทำให้เราเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ เพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดค่ะ รวมถึงโอกาสในการติดเชื้อ HIV ด้วย

                        ส่วนการที่มือมีแผลถลอก แล้วไปสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อ HIV โอกาสในการติดเชื้อนั้นมีน้อยมาก คือน้อยกว่า 1% ค่ะ และหากเลือดหรือสารคัดหลั่งนั้น ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมมานานแล้ว เชื้อก็จะอ่อนแอลงหรือตายไป ไม่ได้ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ค่ะ