ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลายเข็ม จำเป็นต้องฉีดเพิ่มหรือไม่

 •  army59
  สมาชิก

  สอบถามแพทย์หญิงสลิลครับ ผมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครบ 5 เข็ม ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2557   หลังจากนั้นผมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามวันที่ดังนี้ครับ 
  วันที่ 20, 23 เม.ย. 2559 
  วันที่ 9, 12 มิ.ย. 2560 
  วันที่ 5 ก.ย. 2560 
  วันที่ 16 19 มี.ค. 2561
  วันที่ 22 25 มี.ค. 2562 
  วันที่ 6 ส.ค. 2562 
  วันที่ 7 ธ.ค. 2562 
  วันที่ 10 มี.ค. 2563
  วันที่  26 มิ.ย. 2563
  วันที่ 28 ส.ค. 2563
  อยากทราบว่าหลังจากวันนี้คือวันที่ 4 ต.ค. 2563 ถ้าผมถูกสุนัขกัดหรือข่วนอีก ผมจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกหรือไม่ครับ ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้นานเท่าไรครับ ถ้าต้องการให้ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตลอด ต้องฉีดวัคซีนอย่างไรครับ

  army59  พญ.นรมน
  แพทย์

   กรุณากดตั้งคำถามเข้ามาอีกครั้งค่ะ