ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุม 3 เดือน แต่มีเลือดออกกระปริบกะปรอยผ่านมา 9 วันแล้วยังไม่หาย เกิดจากอะไร

 •  Pinklao Funfaer
  สมาชิก
  ดิฉันได้ฉีดยาคุมชนิด3เดือนเมื่อวันที่26กพ. แต่พอวันที่20มี.ค มีเลือดออกแค่เปื้อน กกน. จากนั้นก็ออกแบบกระปริบกระปรอย จนผ่านไป9วันแล้วยังไม่หายเลยค่ะ แบบนี้ปกติมั้ยค่ะ
  Pinklao Funfaer  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Pinklao Funfaer

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดทุก 3 เดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  ยาคุมแบบฉีดทุก 3 เดือนเป็นยาคุมฮอร์โมนเดี่ยว และอาจมีผลข้างเคียงทำให้เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หรือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอได้

  แต่อย่างไรก็ตามถ้าเลือดออกต่อเนื่องเกิน 7 วันแล้ว ควรจะต้องหาสาเหตุอื่นๆนอกเหนือจากผลข้างเคียงของยาคุมด้วยเช่นการติดเชื้อหรือมีเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

  แนะนำการพบแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติมต่อไปหากเลือดยังออกเรื่อยยๆไม่หยุด และในระหว่างนี้งดการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ซื้อยาปรับฮอร์โมนใดๆมาใช้เอง