ถามแพทย์

  • การฉีดยาคุมนี้ เราสามารถฉีดโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ได้หรือไหม ตอนนี้อายุ 16 ปี

  • การฉีดยาคุมนี้ เราสามารถฉีดโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ได้หรือป่าวคะ เนื่องจากตอนนี้อายุ 16 ปีอยากฉีดป้องกันไว้

    คุณ เหมือนฝัน 

    โดยทั่วไป การรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า 18 จะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองก่อนครับ   ทางที่ดีควรแจ้งผู้ปกครองทราบดีกว่าครับ เพราะถ้าเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานแล้วคงไม่ยอมฉีดให้แน่ๆ  ถ้าจะคุมกำเนิดควรหาวิธีอื่น เช่น ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งหาซื้อได้ง่ายทั่วไปดีกว่าครับ เพราะการฉีดยา อาจมีผลแทรกซ้อนได้ เช่น อาเจียนปวดท้อง ปจด ไม่มา  จะทำให้มีปัญหาในการรักษาต่อไป เพราะอายุน้อย ระดับฮอร์โมนยังอาจไม่คงที่