ถามแพทย์

  • กำหนดฉีดยาคุมวันที่ 10 ไปฉีดวันที่ 11 จะเป็นไรไหม เสี่ยงท้องไหม

  •  Natcha Prapan
    สมาชิก
    กำหนดฉีดยาคุมวันที่10 ฉีดวันที่11เปนไรไหมค่ะ เสี่ยงไหมค่ะ

    คุณ Natcha

    การฉีดยาคุมถ้าเลื่อนไป 1 วัน ทำได้ครับ ยังไม่เสี่ยง เพราะระดับHormone ยังไม่ลดมาก แต่ไม่ควรเปลี่ยนโดยไม่จำเป็นครับ  กรุณาแจ้งแพทย์ด้วย