ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุม

 •  เตย เต๋ย.
  สมาชิก
  มีอะไรกับเเฟนวันที่ครบ7วันที่ฉีดยาคุมหลั่งในเป็นอะไรมั้ยคะ
  เตย เต๋ย.  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ เตย เต๋ย.

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดไม่ว่าจะเป็นแบบฉีดทุก 1 หรือ 3 เดือนนั้น จัดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1% และควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน 

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา การฉีดยาคุมมาครบ 7 วันแล้วมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งใน ทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์ได้น้อยมาก แนะนำการสังเกตรอบเดือน และการกลับไปฉีดยาตามแพทย์นัดให้ตรงวัน หากยังไม่พร้อมมีบุตร