ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมหลังคลอดบุตรได้ 3 วัน และมีเพศสัมพันธ์ตอนบุตรอายุได้ 1เดือน 21 วัน หลั่งนอก มีโอกาสท้องไหม

 •  ส' ปาย
  สมาชิก
  สอบถามหน่อยค่ะ หนูฉีดยาคุมหลังคลอดน้อง 3 วัน แล้วประจำเดือนมาและมีเพศสัมพันธ์กับแฟนตอนน้องได้ 1เดือน 21 วัน หลั่งนอก มีโอกาสท้องไหมค่ะ
  ส' ปาย  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ส' ปาย

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และหากได้เริ่มใช้อย่างถูกต้อง จะเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  ดังนั้นหากเริ่มฉีดยาคุมหลังคลอดทันที ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่น่าจะมีการตั้งครรภ์ จนกระทั่งถึงประจำเดือนมา การมีเพศสัมพันธ์หลังจากนั้นไปแล้วโอกาสตั้งครรภ์มีน้อยมาก ในกรณีเป็นยาคุมประเภททุก 3 เดือนที่ยังครอบคลุมไปถึงเวลาดังกล่าว

  แนะนำการกลับไปฉีดยาให้ตรงตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง หากยังไม่พร้อมมีบุตร