ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุม

 • ไปฉีดยาคุมตอนที่มีประจำเดือน ฉีดเสร็จแล้วนั่งรถกลับมา รู้สึกเจ็บตรงที่ฉีดยาคุมก็เลยจับดูแล้วมีเลือดออกตรงที่ฉีดยา ยาคุมที่ฉีดจะใช้ได้ไหมค่ะ หรือต้องฉีดใหม่
  ศุภิสรา มิลคาห์  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณศุภิสรา มิลคาห์

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%  ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วันก่อนจึงค่อยมีเพศสัมพันธ์ได้

  การเจ็บและมีเลือดออกจากบริเวณที่ฉีดยา อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการฉีดและเข็มฉีดยาที่ไปโดนเส้นเลือดฝอยที่ผิวหนัง ไม่น่าจะมีผลใดๆต่อประสิทธิภาพยาค่ะ หากไม่สบายใจ แนะนำสังเกตแผลอย่างใกล้ชิด หากมีอาการปวด บวมมาก ให้รีบกลับไปที่สถานพยาบาลที่ทำการฉีดยา เพื่อดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนใดๆจากการฉีดยาหรือไม่