ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม วันนี้วันที่ 12 พฤศจิกายน มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน จะท้องไหม

 •  TTTOP
  สมาชิก
  ฉีดยาคุมครั้งแรกแบบ1เดือน เมื่อวันที่20ตุลา วันนี้วันที่12พฤศจิกา มีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกัน ไม่ใส่ถุงยาง หลั่งข้างนอก มีโอกาสตั้งครรภ์ไหมคะ (มีฉีดรอบที่2วันที่14พฤศจิกาค่ะ)
  TTTOP  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ TTTOP

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดทุก 1 เดือนนั้นเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1% โดยควรจะเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วันก่อนจึงค่อยมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้

  ดังนั้นหากฉีดยาคุมมาตั้งแต่วันที่ 20ตุลา ตอนนี้น่าจะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันได้อย่างปลอดภัยแล้ว และให้กลับไปฉีดยาคุมตามที่แพทย์นัดให้ตรงตามกำหนด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดอย่างต่อเนื่อง