ถามแพทย์

 • ถ้าท้อง แล้วฉีดยาคุม จะมีผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ไหม

 • ท้องแล้วีดยาคุมจะมีผลกระทบต่อเด็กไหม
  อันธิกา ชาญวิชิต  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ อันธิกา ชาญวิชิต

  การใช้ยาคุมกำเนิดแบบฉีดขณะที่ตั้งครรภ์นั้น จากรายงานทางการแพทย์ ไม่พบว่าทำให้ทารกพิการ หรือทำให้เกิดการแท้งบุตรแต่อย่างใด หากมีข้อบ่งชี้ที่ต้องใช้ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรคทางนรีเวชก็สามารถทำได้ ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะ 

  จึงควรสอบถามสูตินรีแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง และหากจะใช้ยาใดๆไม่ว่ายากินหรือยาฉีดขณะตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ