ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมชนิด 3 เดือน ไปในวันที่ 12 ม.ค. ฉีดอีกครั้งเมื่อไหร่

  • ฉีดยาคุม ตั้งแต่ 12มกราคม62 ฉีดยา3เดือนบัตรหายต่อไปวันที่เท่าไหร่ค่ะหมอ

    สวัสดีค่ะ คุณ เม เม้ เม โล'ดี้,

                         หากเป็นยาฉีดคุมกำเนิดชนิดที่ฉีดทุก 3 เดือน เมื่อได้ไปฉีดในวันที่ 12 ม.ค. 62 วันที่นัดฉีดเข็มต่อไป ก็ให้นับไปอีก 12 สัปดาห์ หรือ 84 วัน ซึ่งเท่ากับวันที่ 6 เม.ย. 62 ค่ะ โดยควรไปฉีดให้ตรงวันที่ 6 เม.ย. หรืออาจไปฉีดก่อนกำหนดหรือหลังกำหนดได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ค่ะ