ถามแพทย์

  • ฉีดยาคุมแบบ 3 เดือนได้ปีกว่าแล้วเปลี่ยนมาเป็นแบบ 1 เดือน ฉีดวันที่ 24 มีเพศสัมพันธ์วันที่ 27 จะท้องไหม

  •  ko wanida
    สมาชิก
    คือหนูฉีดยาคุมวันที่ 24 พฤษภาคม แล้วมีเพศสัมพันธ์กับแฟนวันที่27 พฤษภาคม หลั่งใน มีสิทธิ์ท้องไมค่ะ ฉีดยาคุมแบบ3เดือนได้ 1ปีกว่าๆแล้วเปลี่ยนมาฉีดแบบ 1 เดือน 2ปี จะมีสิทธิ์ท้องไมค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ko wanida,

                        หากเป็นการฉีดยาคุมกำเนิดเข้มต่อเนื่อง และได้ไปฉีดตามกำหนดนัดในวันที่ 24 พ.ค. ดังกล่าว แม้จะเปลี่ยนเป็นชนิดฉีดทุก 1 เดือน ยาฉีดคุมกำเนิดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ต่อเนื่องค่ะ โดยสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้มากกว่า 99% หรือมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 0.2% ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 27 พ.ค. จึงมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์จึงมีน้อยมาก