ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมแล้วมีประจำเดือนมาเยอะและปวดท้องน้อยมาก ควรทำอย่างไร

 • ฉีดยาคุมเข็มที่2 เมื่อวันที่ 5ตุลาคม2563 

  หลังจากนั้น มีประจำเดือนมาวันที่ 24 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

  บวกกับมีอาการปวดท้องน้อยแรงมากและปวดอยู่ตลอดเป็นช่วงๆ จนปัจจุบันนี้มีกำหนดฉีดยาคุมเข็มที่ 3 วันที่ 26 ธ.ค.63 นี้ แยากทราบว่าทำไมถึงมีเลือดออกและปวดท้องน้อยตลอดคะ อันตรายมากมั้ยคะ วันนี้วันที่ 3 ธ.ค.63 มีเลือดออกอีกค่ะ และปวดท้องน้อยมาก ควรรอเลือดหยุดหรือพบแพทย์เลยคะ ขอบคุณค่ะ

  วรินญาฯ. ดิว  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ วรินญาฯ. ดิว

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดนั้น เป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1% โดยควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เลย แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วันก่อน

  การใช้ยาคุมแบบฉีดอาจมีผลข้างเคียงเรื่องเลือดออกผิดปกติได้ แต่ควรเป็นเลือดออกกระปริดกระปรอย ไม่ได้ออกมากติดต่อกันเกิน 7 วัน หรือมีอาการปวดท้องน้อยรุนแรงดังกล่าวมาค่ะ อาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจน เช่นการติดเชื้อหรือมีเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง ส่วนเรื่องภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์นึกถึงได้น้อยหากอยู่ในช่วงที่ฉีดยาคุมกำเนิด

  ในระหว่างนี้ งดการมีเพศสัมพันธ์ งดการทำงานหนัก ระวังการกระทบกระแทก ไม่ซื้อยาปรับฮอร์โมนใดๆมาใช้เอง