ถามแพทย์

  • คลอดลูก 8 ก.พ. ฉีดยาคุมวันที่ 25 มี.ค. และเข็มต่อไป 17 มิ.ย. วันถัดไปมีเพศสัมพันธ์ จะท้องไหม

  •  Rungnapa KN
    สมาชิก
    ฉีดยาคุมแบบ3เดือน คลอดลูกเมื่อวันที่8ก.พ63 หมอนัดฉีดยาคุมเข็มแรกวันที่25มี.ค63ก็ไปฉีด พอครบกำหนดฉีดเข็มที่2วันที่17มิ.ย63 ก็ไปฉีดตามนัด พอวันที่18มีอะไรกับแฟนสามารถท้องได้ไมคะ

    สวัสดีค่ะ คุณ Rungnapa KN,

                        หากคลอดลูกเมื่อ 8 ก.พ. 63 และได้ไปฉีดยาคุมกำเนิดวันที่ 25 มี.ค. หรือประมาณ 6 สัปดาห์กว่าหลังจากคลอด ยาฉีดก็น่าจะออกฤทธิ์ในการป้องกันได้ทัน และหากได้ไปฉีดยาคุมเข็มต่อไปในวันที่ 17 มิ.ย. ตามกำหนดนัด ยาฉีดก็จะออกฤทธิ์ในการป้องกันการตั้งครรภ์ได้ต่อเนื่อง โดยจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้ตั้งแต่วันแรกที่ฉีดยา และจะป้องกันได้มากกว่า 99% ดังนั้น การมีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 18 มิ.ย. โอกาสในการตั้งครรภ์จึงถือว่ามีน้อยกว่า 1% ค่ะ