ถามแพทย์

 • ฉีดยาคุมแบบ3เดือน

 • ยาคุมแบบ3เดือนแต่ละคลีนิคตัวยาเหมือนกันไหมคะ และของอนามัยตัวยาเด่วกันกะคลีนิคไหมคะ
  จิรัชญา ผงพิลา  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ จิรัชญา ผงพิลา

  การใช้ยาคุมแบบฉีดคุมกำเนิดทุก 3 เดือนนั้น ควรเริ่มฉีดภายใน 5 วันแรกของการมีประจำเดือน  เพื่อให้สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทันที แต่หากเริ่มฉีดเวลาอื่นควรรอให้ครบ 7 วัน และเป็นการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูง โอกาสตั้งครรภ์ขณะฉีดยามีน้อยกว่า 1%

  ตัวยาที่ใช้ในคลินิคและรพ.นั้นส่วนใหญ่จะเหมือนกันค่ะ ก็คือกรณีฉีดทุก 3 เดือนจะเป็นฮอร์โมนเดี่ยวโปรเจสเตอโรน สามารถไปฉีดที่ใดก็ได้ตามสะดวก ขอให้ไปฉีดให้ตรงนัด และนำบัตรที่บันทึกการฉีดครั้งก่อนๆไปด้วยทุกครั้ง